Conpot

Anthon B Nilsen Eiendom AS investerer i nytt bygg

Anthon B Nilsen Eiendom AS og OBOS Forretningsbygg AS har i fellesskap kjøpt eiendommen Chr. Krohgs gate 32, som skal huse Westerdals Høyskole fra høsten 2016.

Anthon B Nilsen Eiendom AS og OBOS Forretningsbygg AS har kjøpt Chr. Krohgs gate 32 – et bygg på 11.300 m2 – fra Aberdeen. Overtagelse skjer i januar 2015.

Planen er å rehabilitere og konvertere store deler av bygget til undervisningsformål og det er inngått avtale med Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology (Westerdals Oslo ACT) om leie av 75 % av bygget.

Innflytting er berammet til skolestart høsten 2016. Westerdals Oslo ACT er en sammenslåing av høyskolene Westerdals, NITH og NISS og har samlet ca. 1.600 studenter. Høyskolens aktivitet vil bli fordelt mellom Vulkan og Chr Krohgs gate 32, men det er foreløpig ikke helt avgjort hvilke linjer som vil holde til hvor.

Vi har stor tro på at dette prosjektet vil være med på å gi Westerdals Oslo ACT et ytterligere løft, og at det vil være med på å befeste området langs Akers elva fra Kuba til Hausmanns bru, som den kreative aksen rundt Vulkan.

De øvrige arealer i bygget er foreløpig planlagt som kontorarealer – og særlig rettet mot kreative yrker.