Fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 økte prisene på nye eneboliger med 6,7 prosent i gjennomsnitt.

Entreprenørenes byggekostnader for eneboliger av tre steg til sammenligning med 3,8 prosent i samme periode, ifølge Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks.

Til sammen 673 observasjoner er benyttet i indeksberegningene for 3. kvartal 2014.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *