Conpot

1,9 prosent dyrere

Nye eneboliger ble 1,9 prosent dyrere fra andre til tredje kvartal 2014, i følge tall fra ssb.no.

Fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 økte prisene på nye eneboliger med 6,7 prosent i gjennomsnitt.

Entreprenørenes byggekostnader for eneboliger av tre steg til sammenligning med 3,8 prosent i samme periode, ifølge Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks.

Til sammen 673 observasjoner er benyttet i indeksberegningene for 3. kvartal 2014.

graf

Stikkord: