Conpot

AF Gruppen satser i Bergen

AF Gruppen har inngått en intensjonsavtale med LAB AS med den hensikt å kjøpe 70 prosent av aksjene i selskapet.

Kjøpet omfatter LAB AS’ aksjer i datterselskapene:

  • LAB Entreprenør AS
  • Åsane Byggmesterforretning AS
  • Fundamentering AS
  • LAB Eiendom AS

LAB Entreprenør AS er den største byggentreprenøren i Bergensområdet. Selskapet har hovedkontor i Bergen og utfører oppdrag på Vestlandet. Selskapet hadde en omsetning i 2013 på 1 016 MNOK og har ca. 140 ansatte.

Åsane Byggmesterforretning AS er den ledende byggmesterforretningen i Bergen med en omsetning på nærmere 400 MNOK i 2013 og ca. 100 ansatte.

Fundamentering AS utfører oppdrag i hele landet innen peling, spunting, boring og forankring. Selskapet har hovedkontor på Heimdal utenfor Trondheim og omsatte i 2013 for 220 MNOK. Fundamentering AS har ca. 70 ansatte.

LAB Eiendom AS utvikler eiendommer med sentral beliggenhet i nærheten av innfartsårene til Bergen.

Virksomhetene i LAB AS har en forventet omsetning i 2014 på ca. 1,7 milliarder kroner.

Avtalt kjøpspris for 70 prosent av aksjene i LAB AS er anslått til ca. MNOK 700. Oppgjøret forventes å bestå av aksjer i AF Gruppen ASA og kontanter.

Transaksjonen er betinget av due diligence og styrets godkjennelse. Transaksjonen forventes gjennomført 1. kvartal 2015.

Stikkord: