Conpot
  • Ketil Solvik-Olsen samferdselsminister

Samferdselsministeren vil drøfte kollektivfeltets framtid

Etter at antallet elbiler har steget fra snaut 14.000 til over 32.000 på bare ett år, vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) drøfte problemene den økte trafikken skaper for busser og drosjer.

Samferdselsministeren møter torsdag representanter for kollektivselskapene i de største byene og drosjenæringen for å drøfte utfordringene med at stadig flere velger elbil som framkomstmiddel. Folk fra kollektivnæringen har uttrykt bekymring over dårligere framkommelighet i kollektivfeltene etter den kraftige økningen av elbiler som også har rett til å kjøre i dette feltet.

– Det er bekymringsfullt dersom konkurranseevnen til kollektivtrafikk svekkes, skriver Solvik-Olsen i invitasjonen.

Under møtet, som vil finne sted i departementet torsdag, vil statsråden også ha en diskusjon rundt mulighetene for å etablere samkjøringsfelt. Han trekker fram at det sitter få personer i norske biler, på en måling fra 2005 varierte det fra et snitt på 1,14 på arbeidsreiser til 1,94 på følge- og omsorgsreiser.

– Dette betyr at det særlig i rushtidene, men også ellers i døgnet er mye ledig setekapasitet som ikke blir utnyttet. Om en klarer å utnytte deler av denne kapasiteten ved å få flere til å kjøre samme bil, kan dette redusere køproblemene og utslippet fra veitrafikken, skriver Solvik-Olsen videre i møteinvitasjonen. (©NTB)

Stikkord: