Conpot

Overtidsendring vil føre til ulykker

Solberg mener endringen av arbeidsmiljøloven vil gjøre Norge bedre. Feil, sier yrkestrafikkforbundets leder, Svein Furøy.

– Regjeringens forslag til endringer av Arbeidsmiljøloven er symbolpolitikk som løser lite. Ingen blir effektiv av søvnmangel, økt stressnivå og dårligere vilkår, sier Svein Furøy, leder for Yrkestrafikkforbundet.

Statsminister Erna Solberg mener fortsatt at endringsforslagene til Arbeidsmiljøloven er riktige og vil gjøre Norge bedre, det er Furøy uenig i.

– Slik det nye forslaget ligger nå, kan en arbeidstaker ende opp med å jobbe 12 timers dager, mandag til fredag, to uker på rad, 10 ganger i året. Sjåføryrket er krevende nok som det er, om man ikke skal åpne for å kunne presse sjåførene til meget ugunstig overtid, forklarer Furøy.

Folkehelseinstituttet fastslår at mangel på søvn er koblet til blant annet dårlig reaksjonstid og ytelsesevne som øker risikoen for ulykker. Dette vil være et problem for blant annet bussjåfører som må forholde seg til syklister og fotgjengere uten refleks, rotete trafikk og andre forhold som hvis man ikke er normalt uthvilt, kan lede til alvorlige ulykker.

Voksnes søvnbehov er på mellom seks og ni timer. Skulle man da ligge på gjennomsnittlig åtte timer med søvn per dag så har man knappe 4 timer til å dra hjem fra jobb, spise, dusje og så videre.

Slik loven er nå er det fagforeningene eller arbeidstilsynet som må godkjenne slik utvidet bruk av overtid.

– I forslaget kan de lokale tillitsvalgte inngå avtale om utvidet adgang til overtid. Styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og lokal tillitsvalgt er for skjevt til at de nødvendige hensynene til arbeidstaker blir vektlagt, sier Furøy

– Jeg ber regjeringen om å ikke rasere noe som har fungert så lenge, bare for å vise handlingskraft. Det eneste de løser med dette er å gjøre norsk arbeidsliv dårligere, og mindre effektivt, avslutter han.

Stikkord: