Conpot
  • Øveraasen plog

Felleskjøpet Agri skal selge Øveraasen snøploger

Felleskjøpet Agri SA og Øveraasen AS har inngått samarbeidsavtale om salg av Øveraasen snøploger til traktormarkedet.

Øveraasen AS har som kjent de siste 20 årene satset stort på omsetning av brøyteutstyr til flyplasser over hele verden. Selskapet har opparbeidet seg en høy markedsandel i denne bransjen og er ledende på kunnskap i dette området. Nå viderefører Øveraasen AS denne kunnskapen som er opparbeidet fra flyplassområdet tilbake til veivedlikehold.

Begrepet «Sort uten salt» er et sentralt begrep i prosessen, som også vil være framtidsrettet da saltmengden i bruk på vei etter hvert skal reduseres betydelig.

avtale i boks

Traktormarkedet

Felleskjøpet Agri SA skal ivareta omsetningen av Øveraasen snøbrøyteutstyr til traktormarkedet. Det er en trend i tiden at et kommunale brøyteroder blir satt vekk fra kommunal drift over til privat drift. Disse rodene blir i økende grad brøytet med traktor.

Etter hvert som traktorene får bedre førerkomfort, blir større og sterkere og hastigheten øker, egner traktorer seg også bedre til snørydding av vei enn tidligere. Felleskjøpet Agri SA har et landsdekkende nettverk av salg- og servicepunkter og er derfor en naturlig samarbeidspartner å velge for Øveraasen AS.

Odin plog

Produktene som inngår i samarbeidet vil være rettet mot den profesjonelle bruker som stiller høye krav til effektivitet og kvalitet. ODIN plogen til Øveraasen er et spennende produkt i dette segmentet. ODIN 275 er en nyutviklet elementplog som egner seg meget godt til bruk på traktor og kan utstyres med et unikt slapseskjær som dekker hele bredden av plogen uavhengig av svingposisjon.

Lastebil

Øveraasen AS vil selv dekke salget av snøbrøyteutstyr til lastebilbransjen, noe de også har gjort tidligere. Øveraasen AS har et bredt utvalg av snøploger til lastebiler og hjullastere og Øveraasen sine driftssikre og pålitelige ploger blir ofte valgt av kunder som har krevende driftsforhold.

Stikkord: