Conpot

Lever raskere med chassisunike 3d-tegninger

Med chassisunike 3d-tegninger kan nå chassis og påbygg konstrueres parallelt på flere av Volvo Trucks’ lastebilmodeller. Det innebærer at påbyggprosessen og leveringstiden kan bli opptil 14 dager kortere for kunden.

FM 2 Tuve

Petter Hardin, prosjektleder for utviklingen av nye Volvo FM hos Volvo Trucks.

– Vi vet at det er viktig for våre kunder at leveransen ikke blir forsinket. Den bestilte lastebilen er skreddersydd til kundens transportoppdrag og må derfor ut i drift så fort som mulig. Derfor så føles det ekstra godt at vi kan bidra til en effektivisering av denne prosessen, sier Peter Hardin, ansvarlig for komplette biler.

Lastebil og påbygg kan produseres samtidig

Jo mer komplisert et påbygg er, desto lengre blir oftest også leveringstiden før kunden får tilgang til lastebilen. En måte å påskynde prosessen på er å bygge påbygget samtidig som man bygger lastebilen. Men for å få eksakte mål på høyde og plass rundt visse komponenter slik at applikasjonene passer til chassiset, behøver påbyggerne detaljerte opplysninger om chassiset. Slike detaljerte tredimensjonale tegninger er utviklet av Volvo Trucks. 3d-tegningene er tilgjengelige for påbyggere via en online database.

– Fordelen med 3d-tegninger er at de gjør det mulig å arbeide parallelt; både chassis og påbygg kan produseres samtidig. Påbygger behøver nå ikke lenger vente på den ferdige lastebilen for å få tilgang til viktig informasjon, sier Tor Hesselgren, påbygger-utvikler i Volvo Trucks.

Alle detaljer finnes i en database

Tilgang til de chassisunike 3d-tegningene, vil gjøre at påbygger får vite nøyaktig hvordan det ferdige chassiset kommer til å se ut allerede før det er konstruert, i og med at alt – fra bakakselens posisjon til høyden på kardangakselen, og hvilken plassering det elektriske opplegget har, vil finnes ned til minste detalj. Man kan snu og vri tegningen; se den ovenfra, fra begge sider og zoome inn spesielle detaljer.

Tilgangen til disse detaljerte tegningene sammen med Volvo Trucks’ nye fleksible chassisplattform, vil kunne forkorte leveringstiden med 7 til 14 dager for kunden. Den nye fleksible chassisplattformen innebærer at chassiset i større grad kan forberedes for påbygget allerede under montering i fabrikken.

FM 13 JOAB Gbg

Påbyggprosessen kan sammenlignes med et puslespill i to deler, der chassiset utgjør den ene delen og applikasjonen den andre.

Fakta om 3d-tegninger

  • Hovedhensikten med 3d-tegninger er å gi påbygger et eksakt grunnlag, slik at de kan produsere sitt påbygg parallelt med at chassiset monteres, og dermed korte ned leveransetiden for kunden.
  • 3d-tegningen finnes tilgjengelig via en online database (Volvo Bodybuilder Instruction) som er tilgjengelig for påbyggere innen EMEA og APAC. 3d-tegninger finnes tilgjengelig for Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FH og Volvo FL/FE
  • Alle tegninger som genereres, både i 2d- og 3d-format, er geometrisikrede og chassisunike. Det eneste man ikke opplyses om, av konkurransemessige årsaker, er motor og motorinstallasjon. Selv batterikassen er med for at påbygger kan ta den med i sine beregninger.
  • Volvo FH, Volvo FM og Volvo FMX er alle utrustet med det nye fleksible chassiset.
  • Med 3d-tegninger i kombinasjon med det nye fleksible chassiset, kan leveringstiden kortes ned med fra 7 til 14 dager.
FM 9 JOAB Mellerud

3d-tegninger av Volvo Trucks komplette chassis, hjelper påbygger til å forberede applikasjonen i sin fabrikk, samtidig med at lastebilen produseres av Volvo Trucks.

Joab

Per Wulf, senior teknisk rådgiver hos påbyggfirmaet JOAB.

FM 3 Tuve

65 prosent av alle nye Volvo FM bygges på av eksterne påbyggere. For å effektivisere påbyggprosessen har Volvo Trucks gitt tilgang til unike 3d-tegninger, samt utviklet en chassisplattform som er spesielt påbyggervennlig. Den øvre hullraden er eksempelvis alltid ledig, noe som innebærer at påbygger fritt kan plassere sine fester der det passer dem best.

FM 3D drawing

Tilgang til 3d-underlaget gjør at påbygger kan se eksakt hvordan det ferdige chassiset kommer til å se ut allerede før det er konstruert. Det kan zoomes inn på spesifikke detaljer, samt vendes på lastebilmodellen slik at man kan se den både over, under og fra siden.

Stikkord: