Conpot

Utlandsrekord for Bygg Reis Deg 2015

Utenlandske utstillere strømmer til neste års Bygg Reis Deg som arrangeres 14. – 17. oktober 2015 på Norges Varemesse, Lillestrøm. Aktiviteten i bygge- og anleggsmarkedet er årsaken til den økte interessen fra utlandet.

– Vi tror utenlandske utstillere vil utgjøre rundt 25 prosent noe som vil være ny rekord, konstaterer salgssjef Arne Markussen i Bygg Reis Deg AS.

Ti måneder før neste års messe er det allerede registret over 100 utenlandske utstillere fra elleve land med India som det mest eksotiske.   Men Markussen tror enda flere land vil være representert når messedørene åpnes 14. oktober 2015.

– Det er liten tvil om at det er aktiviteten i det norske bygge- og anleggsmarkedet som lokker utenlandske utstillere til messen. Den økte internasjonale interessen er en spennende utvikling for Bygg Reis Deg som næringens desidert største møteplass, fastslår Markussen som venter over 50 000 besøkende fra bygge- og anleggsnæringen.

Totalt regner Bygg Reis Deg med at over 550 utstillere vil fylle alle de 18 000 m2 i Varemessens haller. – Vi har startet sluttspurten med salg av de siste 1 500 m2, målet om fullpakkede utstillingshaller er nær, sier Arne Markussen med et smil.

Fra India til Lillestrøm

Bygg Reis Deg er en unik plattform for å presentere sine produkter for det norske markedet, sier indiske Nitin Gupta i The Next Design. Firmaet leverer 3D-animasjoner og har allerede flere norske kunder i porteføljen.

– Vi er først og fremst ute etter å treffe arkitekter og boligbyggere, sier Gupta, og de treffer vi enklest på Bygg Reis Deg.

Stikkord: