Conpot
  • Risa AS

Risa AS får jobben på Raglamyr

Jærbedriften skal ha rundt 20 millioner kroner eksklusiv moms for å utføre jobben for Statens vegvesen.

Arbeidet på Raglamyr starter etter planen i januar 2015. Prosjektet skal være ferdig til november 2015.

Utfordring

Det er strekningen mellom Deco-bygget og Coop Obs Bygg like ved Amandasenteret på Raglamyr som nå skal utvides fra to felt til fire felt. Det er 80 meter som trolig byr på en real utfordring når anleggsarbeidet settes i gang

– Det kommer til å være åpent for vanlig trafikk gjennom anleggsområdet i mesteparten av prosjektperioden, men det kan bli stengt i korte perioder, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Einar Færaas.

Prosjektlederen sier at de som ferdes i området må forberede seg på kø. Det passerer om lag 30.000 biler i døgnet på veistrekningen, og det blir trangt om plassen når vegen skal utvides, samtidig som gående, syklende og kjørende skal passere.

Bruk omkjøring

– Arbeidet er mer komplisert enn det kan se ut som, og det blir derfor mange endringer i gang- og kjøremønster underveis, forteller Færaas.

Det blir viktig for alle de som ferdes i området å følge nøye med på skilting, for det kan bli endringer titt og ofte etter hvert som arbeiderene må flytte på seg for å utføre de ulike delene av byggeprosjektet.

– Vi vil på det sterkeste anbefale bilister som har anledning til det å benytte omkjøring, enten via Raglamyrsveien og undergangen like vest for Barnas hus og Staples, eller kjøre via Norheim-Raglamyr for å sleppe heilt unna, anbefaler Færaas avslutningsvis.

Stikkord: