Conpot

Ønsker hjullås mot uærlige sjåfører

I fremtiden skal politiet, tollvesenet og Vegvesenet få lov til å bruke hjullås for å holde tilbake kjøretøy når sjåføren ikke gjør opp for seg. Regjeringen la fredag fram et lovforslag som åpner for dette.

Bildearkiv Ketil Solvik-Olsen samferdselsminister sidebilde

– Det er nødvendig å utvide adgangen til å holde tilbake kjøretøy, sier Solvik-Olsen.

– Vi skal hindre at useriøse transportører stikker av fra bøter og gebyrer i trafikken. Derfor vil vi åpne for å ta i bruk hjullås, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en pressemelding om forslaget som ble lagt fram i statsråd.

Etatene skal kunne holde tilbake kjøretøyer helt til regningen er gjort opp. Dette gjelder også i tilfeller der boten ikke vedtas. Både dette og at kjøretøyer kan holdes tilbake uten at boten er fastsatt ved dom, er nytt. Det er det også at hjullås kan brukes uavhengig av hvor føreren er bosatt.

– Vi har sett at særlig utenlandske sjåfører unndrar seg bøtene de får og det er uheldig. Derfor er det nødvendig å utvide adgangen til å holde tilbake kjøretøy, sier Solvik-Olsen.

– Vi må sende tydelige signaler om at kjøretøy må være i god stand og sjåførene må forholde seg til norske lover og krav, og at kostnaden ved å jukse er høy. (©NTB)

Stikkord: