Conpot

Byggekostnadene øker fortsatt

Byggekostnadene for boliger gikk opp med 0,4 prosent fra oktober til november i år. Arbeidskraftkostnadene steg 1,0 prosent, mens materialkostnadene var uendret i samme periode, viser nye tall fra ssb.no.

Kostnadene for bygging av eneboliger av tre økte med 0,4 prosent, mens boligblokker økte med 0,3 prosent fra oktober til november i år.

Lønnsstatistikk

Lønnsstatistikk for 3. kvartal 2014 er regnet inn i byggekostnadene for november, og er dermed hovedårsaken til kostnadsøkningen fra oktober.

3,3 prosent høyere sammenlignet med 2013

Byggekostnadene for boliger i alt var 3,3 prosent høyere i november 2014, sammenlignet med november 2013.

Kostnadene for bygging av eneboliger av tre og boligblokker steg med respektive 3,6 og 2,7 prosent.

Stikkord: