Conpot

Nå rives S-blokken

Statsbygg er i gang med å rive betongkonstruksjonen av S-blokken. Dette er det første bygget som tas ned og et synlig tegn på arbeidet med nytt regjeringskvartalet er i gang.

Rivingen av S-blokken startet i oktober med innvending sanering og miljøsanering. Lette bygningskonstruksjoner mot Møllergata 19 er også fjernet. Nå begynner arbeidet med å ta ned fasaden og betongkonstruksjonene. Statsbygg regner med å være ferdig i februar 2015. Det inkluderer fjerning av løsmasser til fjell og riving av bru i Grubbegata. Etter dette vil man starte et større grunnarbeid og etablere konstruksjoner for ny infrastruktur for det nye kvartalet.

S-blokken har åtte etasjer over bakken og to under bakken, totalt utgjør dette 17.000 kvadratmeter. Betongkonstruksjonene er forurenset av PCB og/eller tungmetaller og kan ikke gjenbrukes. De vil derfor bli transportert vekk.

Statsbygg er byggherre for rivingen, mens AF Decom er entreprenør.

width_1600.height_611.mode_crop.Anchor_middlecenter

Beslutning og planer

Regjeringen besluttet i mai at det fremtidige regjeringskvartalet skal bygges mellom Akersgata og Møllergata, og at det såkalte ”Konsept øst ” skulle legges til grunn. Regjeringen besluttet videre at S-blokken, R4 og Y-blokken skal rives, mens Høyblokken skal bevares.

Statsbygg er også i gang med planprosessen for det nye regjeringskvartalet. Det inkluderer rom- og funksjonsprogram og et parallelloppdrag hvor ulike grupper ser på hvordan regjeringskvartalet kan utformes. Den statlige reguleringsplanen skal være klar ved utgangen av 2016.

Stikkord: