Conpot

Queen of the Road!

Det å kjøre tømmerbil er et krevende yrke som oftest utføres av menn. Mariette er 26 år, og er et levende eksempel på at yrket passer like bra for kvinner

I en tømmerbil er man alene om det meste, så jobben ansees som svært krevende. Smale veier og store biler krever sin mann eller gjør det det? Mariette utfører jobben like bra som gutta, i sin Scania R560.

Mariette Danielsson kjører bil og kran som hun ikke har gjort annet hele livet. Det er Tore Bakken Transport på Magnor som eier bilen. Bilen er en 2011 modells Scania R560. Krana er en V-kran V10. Påbygget er fra OP Høglund.

Videoen er ikke helt ny, men etter hva vi i Conpot vet, så er bilen fremdeles til Tore Bakken Transport.

Karriereskifte

Opptakene ble gjort i 2012 så Mariette er 28 år nå. Hun kjører ikke lengre tømmerbil, men er lærer på Naturbruksgymm i Södra Viken i Sverige.

På denne skolen utdanner de sjåfører til hogstmaskiner, lastebærere og tømmerbiler.

Queen of the Road

Bilen er en 2011 modells Scania R560. Kranen bak på bilen er en V-kran V10, mens påbygget er fra OP Høglund.

Opptaket er fra området rundt Kongsvinger, og er filmet av LarsLars Production AS.

Stikkord: