Conpot

– Boligskatten står ikke på regjeringens meny

Scheel-utvalgets rapport om endringer av skattesystemet vil utvilsomt skape debatt. Boligskatten står ikke på regjeringens meny, fastslår finansminister Siv Jensen (Frp).

– Jeg tipper det vil vanke mye ris og ros i dagene som kommer, sa Siv Jensen etter at hun hadde mottatt rapporten fra utvalgets leder, Hans Henrik Scheel.

Hun var rund i sine betraktninger om rapporten og understreket at den nå skal ut på høring. Hun la imidlertid ikke skjul på at regjeringens syn på boligskatten er klar.

– Når det gjelder boligskatt, kan jeg si med en gang: det står ikke på denne regjeringens meny. Å øke boligskatten har ingen av de to partiene gått til valg på, sier Jensen.

Legger seg ut med alle

Scheel-utvalget ble oppnevnt av Stoltenberg-regjeringen og har vært ledet av administrerende direktør Hans Henrik Scheel i Statistisk sentralbyrå. Det la fram sin rapport for finansministeren klokka 10 tirsdag formiddag.

Utvalget foreslår omfattende endringer av skattesystemet. Hovedgrepet fra utvalget er å vri beskatningen bort fra arbeid og bedrifter over til eiendom og forbruk.

– Jeg er ganske sikker på at vi vil finne enkeltelementer i dette hvor utvalget har klart å legge seg ut med samtlige politiske partier, sier Jensen.

Redusere skattetrykket

Scheel-utvalgets mandat var å komme med et såkalt provenynøytralt forslag, som innebærer at statens samlede skatteinntekter forblir de samme – de skal verken synke eller stige.

Solberg-regjeringen ba utvalget i tillegg komme med et forslag med skattelettelser, ettersom det jo gjenspeiler regjeringens skattepolitikk. Likevel er det ikke tvil om at det ligger politisk sprengstoff i Scheel-utvalgets forslag.

– Regjeringen ba om en rapport som gikk i retning av lettelser. Det er jo fordi regjeringen gikk til valg på å redusere skattetrykket, både for bedrifter og for vanlige folk, og det har vi til hensikt å gjennomføre. Det er vi allerede godt i gang med gjennom de to politiske budsjettene vi har lagt fram, sier Jensen.

Tilleggsutredninger

– Det å øke boligskatten har ikke denne regjeringen gått til valg på. Vi har gått til valg på å redusere det samlede skattenivået. Vi skal gå gjennom alt, men det er også behov for tilleggsutredninger, sier finansministeren.

Når det gjelder konkrete forslag om å beholde formuesskatten, gjentar Jensen at rapporten er en meny av ulike skattespørsmål som regjeringen til sjuende og sist skal ta stilling til.

– Det vil være ting på denne menyen som vil være politisk vanskelig, både for Frp- og Høyre-regjeringen, men også for andre partier. Nå skal vi ha en grundig politisk behandling for å sikre det overordnede politiske målet. Vi ønsker et godt skattesystem som tar sikte på lavere skattetrykk også for husholdningene, sier hun. (©NTB)

Stikkord: