Conpot
  • bodøtunnelen

6 selskap vil bygge Bodøtunnelen

Det er stor interesse for det største enkeltprosjektet i Bypakke Bodø. I alt håper 6 ulike selskap på å få bygge Bodøtunnelen

Tilbudsåpninga i dag viste at seks entreprenørfirma ønsker å bygge ny riksveg 80 fra Hunstadmoen til Bodøelv.

Strekningen er 3,5 km og inkluderer 2,8 km tunnel mellom Hunstadmoen og Rønvikjordene foran Bodin leir. Tunnelen skal gå i to løp og ha to kjørefelt i hver retning.

– Nå skal vi kontrollregne tilbudene, og vi tar sikte på å signere kontrakt med en av entreprenørene i løpet av januar, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Statens vegvesen.

Tilbydere til Bodøtunnelen

 Tilbudsnr. Tilbyder Tilbudssum ekskl. mva.
1 Implenia Norge AS 1.027.295.011,12
2 PORR Norge AS 932.046.467,59
3 Veidekke Entreprenør AS 893.489.201
4 LNS 1.039.776.871,12
5 AF-gruppen 978.239.360,60
6 Aldesa 1.096.787.509,11

Byggestart rundt påske

Kontrakten på arbeidet med Bodøtunnelen markerer starten på Vegvesenets prosjekt i Bypakke Bodø. Bardal sier at vi går inn i noen år med stor aktivitet på og langs riksveg 80.

– Bypakke Bodø har mer enn hundre prosjekt for de som går, sykler, kjører kollektivt eller bruker bil. Nå setter vi i gang det aller største, og vi regner med byggestart før påske.

Arbeidene starter i området ved Bodin leir. Tunnelen skal drives fra Bodøelvsida, og steinmassene skal kjøres til Langstranda.

– Entreprenøren skal lage en fremdriftsplan for aktiviteten, så vi kommer tilbake til detaljene, men målet er å åpne det ene tunnelløpet høsten 2018, og det andre noen måneder senere, sier han.

binary-734900-1002561

Mer i vente

Før påske blir også kontrakten med bygging av resterende 2 km av rv. 80 lyst ut.

Strekningen går fra Bodøelv til og med Thallekrysset, og Olav V gate fra Bodøelv til og med Gamle Riksveg. Her blir det også to felt i hver retning og alle berørte kryss blir bygd om.

Strekningen inneholder dessuten 5 km gang- og sykkelveg, og underganger for gang- og sykkelveger der de krysser veger.

binary-734918-1002581

Stikkord: