Conpot

Kjøper profilerte miljøbygg ved Oslo S

KLP Eiendom har inngått avtale med Rom Eiendom om kjøp av eiendommene Schweigaards gate 21 og Schweigaards gate 23.

Brutto eiendomsverdi i transaksjonen er 1.750 MNOK, mens netto eiendomsverdi med fradrag for tapt skattemessig avskrivningsgrunnlag er 1.695 MNOK. Leieinntekter for 2015 er 86 MNOK.

De to byggene er fullt utleid på lange kontrakter til solide leietakere. Gjensidige er leietaker i Schweigaards gate 21 og NSB er leietaker i Schweigaards gate 23. Begge leiekontraktene løper ut i 2023.

Byggene er åtte etasjer høye og er ført opp i moderne kontorstandard med åpent landskap i kontorarealene. Ferdigstillelse var i 2013. Byggene er Norges første kontorbygg med miljøsertifiseringen BREEAM-NOR Excellent og vant Statens Byggeskikkpris 2014. Byggene ble i 2013 nominert til prisen «Årets Bygg».

Området rundt jernbaneskinnene ved Oslo S gjennomgår en stor transformasjon med flere store eiendomsprosjekter på vei. Nye kontorbygg i området har opplevd god leieprisvekst, og sentrale markedsaktører omtaler området som «Oslo CBD».

– Med dette kjøpet styrker KLP Eiendom porteføljen sin med to flotte kontorbygg som har den plasseringen og miljøprofilen vi ønsker, uttaler administrerende direktør Gunnar Gjørtz.

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 470 milliarder kroner.

Stikkord: