Conpot

E39 fra Hove til Sandved er nå lagt ut på anbud

Prosjektet er nå utlyst. Tilbudsåpning blir 21. januar 2015. Det er tatt forbehold for at statsbudsjettet for 2015 blir vedtatt av Stortinget, før kontrakten kan undertegnes.

Den 1550 meter lange strekninga mellom Hove og Sandved skal bygges om fra to til fire felt.

Prosjektet er omfattende

1300 meter av fylkesveg 325 Jærveien og riksveg 13 på Hove blir bygd om.

I tillegg blir det bygd ny Kvelluren bro, to nye bruer på motorvegen og ombygging av kryssene på Hove og Sandved, samt bygging av støyskjermer.

Statens vegvesen regner med anleggsstart rundt påsken 2015. Prosjektet skal være ferdig juni 2017.

Prislappen på prosjektet er 730 millioner kroner.

Stikkord: