Conpot

Slik skal Moelven møte framtida

De attraktive skandinaviske byggemarkedene preges av tøffere konkurranse. Det er dyrere å drive industri enn før. Folk som bygger stiller større krav til byggematerialene.

Dette er deler av den analysen Moelvens ledelse har gjort for å kunne møte utfordringene framtida har å by på.

Tøft marked

Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier og resten av ledelsen har i disse dager snakket med alle ansatte i konsernet om hvordan Moelven fortsatt skal være en bedrift å regne med.  

– Det er en ting som er sikkert: Det blir ikke lettere å drive lønnsomt i vår industri. Det gode er imidlertid at vi har bedre forutsetninger enn de fleste til å stå løpet ut og i lang tid framover fortsatt være blant de ledende i Europa som leverer varer og tjenester til byggemarkedet. sier Kristiansen.

De fleste er bra

Kristiansen sier at det som kjennetegner Moelven, og har gjort det lenge, er at mange av datterselskapene gjør det bra og i noen tilfeller svært bra. 

– Imidlertid er det enkelte bedrifter som over tid har hatt mindre tilfredsstillende resultater. Det må vi gjøre noe med. Hovedfokus blir derfor å ta ut potensialet i enkeltselskapene. De aller fleste har svært gode forutsetninger, sier Kristiansen.

Avkastningskrav

Moelven har klare målsetninger om å nå avkastningskravene. For å nå disse kravene må den tremekaniske delen av Moelven – det vil si sagbrukene og høvleriene i divisjonene Timber og Wood – i sum skape en kostnadseffektiv drift gjennom å ha økt fokus på hverdagsrasjonalisering og produksjonsforbedringer. 

– Dette gjelder også våre innrednings-, limtre- og modulbedrifter  i byggsystemdivisjonen i Norge og Sverige. Samtidig skal disse bedriftene  – som jobber mot byggeprosjektmarkedene i Skandinavia – redusere risiko gjennom å forbedre sin evne til prosjektstyring. Kort sagt betyr det å beherske spilleplanen i prosjektmarkedet bedre. I tillegg forventer vi at markedet for prefabrikkert eller industriell bygging vil øke. Det er vi gode på i dag, men vi skal bli enda bedre. Vi skal profesjonalisere konseptene for industriell bygging ytterligere, sier Kristiansen.

Markedstilpasning

Moelvens byggevaredivisjon Wood – som blant annet produserer og selger listverk, panel, kledning, plater og konstruksjonsvirke  – skal gjennom ytterligere produktutvikling, forbedrede logistikkløsninger og markedstilpasninger stå enda bedre rustet og tilpasset den moderne forbrukers økte krav. 

– Forbrukerens krav har over tid endret seg. I dag – og i økende grad framover – stilles det krav til ferdige pakkeløsninger som er enkle å montere der det følger med monteringsanvisninger. Moelven har jobbet med å markedstilpasse produktene mot «gjør det selv-løsninger» i mange år, og vi har kommet langt. Men vi skal bli enda bedre, sier Kristiansen.

Opptatt av trender

Kristiansen forklarer at Moelvens markedspersonell også ser at forbrukeren – mer enn før – er opptatt av trender og oppussing og at det i dag er andre krav til hvordan de vil finne produktene både på nett og i butikkene. 

– Vi vil kommunisere mer direkte med forbrukeren via digitale og trykte medier. Bli mer kjent med de som til syvende og sist kjøper og bruker våre produkter. Det handler om presentasjon av produkter i butikken. Det handler også om at forbrukeren virkelig skal bli kjent med vårt brede produktspekter, sier Kristiansen.

Må gjøre jobben selv

Det viktigste budskapet Morten Kristiansen har snakket med sine medarbeidere om de siste ukene, er at jobben må Moelven greie selv. 

– Rammebetingelsene i samfunnet og en tøffere konkurransesituasjon, får vi stort sett ikke gjort mye med. Vi kan ikke regne med mye hjelp. Vi må tenke smartere enn vi har gjort. Budskapet mitt er sikkert tøft for noen, men min erfaring med folk i Moelven og det jeg har opplevd etter de siste ukenes gjennomgang, tilsier at de ansatte både forstår budskapet og klarer å gjøre noe med det, sier Kristiansen.

Stikkord: