Conpot

Enda flere nye bygg i oktober

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger økte med 57 prosent fra september til oktober. Det skal sies at september holdt et lavt nivå.

Igangsettelsestallene varierer mye fra måned til måned. En langsiktig trend viser likevel en oppadgående utvikling i antall igangsettingstillatelser til nye boliger siden mars i år, viser nye tall fra ssb.no.

Oppgang også for andre byggtyper

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger, som det ble gitt igangsettingstillatelser til, gikk opp 10 prosent fra september til oktober. Den langsiktige trenden viser vekst i bruksareal til andre bygg enn bolig fra januar i fjor og fram til mai i år. Siden juni i år har trenden vært svakt nedadgående.

28 200 nye boligbyggetillatelser

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt igangsettelsestillatelse til 28 200 nye boliger. Det er en nedgang på 5,5 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

Det ble gitt tillatelse til bygging av 5,3 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i løpet av siste tolvmånedersperiode. Det er 3 prosent mer enn i perioden før.

Stikkord: