Conpot

Peab bygger tre gjenvinningsstasjoner for BIR

For 80,4 millioner kroner skal Peab Anlegg bygge gjenvinningsstasjoner i kommunene Sund, Osterøy og Fusa.

Byggestart for de tre gjenvinningsstasjonene er noe forskjellig, men Peab regner med at alle tre vil være godt i gang et lite stykke ut i 2015, og at de ferdigstilles i løpet av sommeren 2016.

− Vi har kommet godt i gang med planleggingen, og gleder oss til å starte med anleggsarbeidet, sier Peabs distriktssjef på Vestlandet, Jan Vidar Lie.

Satser på gjenvinningsstasjoner

BIR har en langsiktig strategi om å etablere en fremtidsrettet og kundevennlig infrastruktur for grovavfall i BIRs eierkommuner. Gjenvinningsstasjonene forenkler husholdningskundenes innlevering av sortert grovavfall som trevirke, jernskrap, hageavfall og elektronikk. Stasjonene er bygget etter felles prinsipper, der oversikt, miljøhensyn og kundevennlighet er grunnelementer. De har god tilkomst, og er utformet slik at det er lett å levere de ulike avfallstypene.

– De siste årene har BIR fått bygget flere gjenvinningsstasjoner, men vi har aldri tidligere bygget tre anlegg parallelt. Vi har store forventninger til arbeidet Peab nå skal utføre for oss, og vi ser frem til et svært godt samarbeid, sier driftssjef Kjell Espen Søraas i BIR.

Fra kontraktsigneringen

Les også

Nytt Peab-distrikt

Gjenvinningsstasjonene er Peab Anleggs første oppdrag etter etableringen av et distriktskontor på Vestlandet. Oppdraget innebærer blant annet grunnarbeider med graving og sprenging samt opparbeiding av veier og plasser. Videre vil det bli betydelig med tørrmurer og betongvegger for plassering av containere. Stasjonene skal utstyres med administrasjons-/lagerbygg og garasje.

− Vi synes det er spennende å være i gang her på Vestlandet, og vi ser frem til å gjøre en god jobb for BIR, og ikke minst, delta i moderniseringen av samfunnet vi lever i, sier Jan Vidar Lie.

Stikkord: