Conpot

Bygde fem jernbanestasjoner på 11 uker

De fem NSB-Stasjonene Askim, Spydeberg, Mysen, Tomter og Kråkstad på Østre linje på Østfoldbanen skulle oppgraderes, med til dels utfordrende grunnforhold.

Prosjektinformasjon:

  • Entreprenør: Leif Grimsrud AS
  • Byggherre:   Jernbaneverket

Østre linje går fra Ski i Akershus til Sarpsborg. I løpet av sommeren ble fem av stasjonene på strekningen pusset opp nesten fra bunnen. På stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen ble alle skinner revet opp, det ble bygget nye spor og plattformene ble utvidet.

Dårlig grunn

På mange av stasjonene er det dårlig leirgrunn. I mange tilfeller har man også gravd seg langt ned for å bygge opp sporene på nytt.

– Vi ønsket å tilføre lavere vekt i fyllingene enn det som ble fjernet. Det gjør vi for å redusere risikoen for ras og utglidninger. Da valgte vi å satse på Leca lettklinker, sier Solberg.

wqj9sglkyys6eud5hb9x

– Det har vært en ekstremt kort byggeperiode hvor vi hadde mange milepæler vi skulle nå, sier Audun Solberg, anleggsleder på Spydeberg stasjon, som her er avbildet sammen med Tom Atle Pettersen i Weber

Samtidig var det ønskelig å bedre dreneringen på grunn av klimaendringer som gir fuktigere vær. Ved å få vannet drenert vekk, reduseres risikoen for utglidninger og ras. Samtidig ønsket man å sikre mot frost i grunnen ved å bruke lettklinkerkuler.

Lettklinkerkulene er lett å arbeide med, enkel å legge ut og gir liten motstand i arbeidet. Lecaen legges på en duk som pakkes rundt lettklinkerkulene. På toppen legges et geonett som binder massene. Deretter legges det maskinkult og på toppen jernbanepukk og finere pukk før sviller og skinner kommer på toppen.

Les også

Hektisk sommer

– Vi har hatt en hektisk sommer med mye aktivitet. Det har vært en ekstremt kort byggeperiode hvor vi hadde mange milepæler vi skulle nå. Vi har vært helt avhengig av at all logistikk har fungert godt, sier anleggsleder for Spydeberg stasjon, Audun Solberg i Leif Grimsrud AS.

vnhmhhud8nnorsytowee

Stikkord: