Conpot

Stoler ikke på godstoget

Det blir stadig mindre godstrafikk på norske jernbanespor. Næringslivet stoler ikke på togene og flytter flere tusen tonn varer fra bane til vei.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at godstrafikken på jernbanen økte med 67 prosent fra 2003 til 2008. Men i femårsperioden fra 2008 til 2013 falt derimot volumet med nesten 10 prosent, og ifølge godsnæringen fortsetter trenden i år, skriver Nationen.

– Ikke tillit

Bildearkiv Ketil Solvik-Olsen samferdselsminister sidebilde

Ketil Solvik-Olsen (Frp) bekrefter at NHOs Erling Sæther har helt rett i at jernbanevedlikeholdet har vært for dårlig over veldig lang tid.

Direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther, sier årsaken er at næringslivet ikke har tillit til at varene kommer fram i tide. Ras, solslyng og andre problemer på jernbanenettet i fjor førte til at det i snitt ble innstilt nesten to godstog hver virkedag.

– Jernbanen kneler etter 30 år med utarming. Bedre drift og vedlikehold er det som skal til for gjenopprette tilliten i næringslivet, sier Sæther.

Han mener situasjonen er prekær.

– Det står om livet for gods på bane. Det må Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket ta innover seg. Medlemsbedriftene våre har alltid fylt togene med gods, og det vil de fortsette med. Men de ansvarlige må ta et krafttak slik at vi kan stole på at varene kommer fram i tide, sier han.

– Må vedlikeholdes

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) forstår NHOs bekymringer.

– NHOs Erling Sæther har helt rett i at jernbanevedlikeholdet har vært for dårlig over veldig lang tid. Gleden over å klippe snorer på nye prosjekter har overskygget behovet for å vedlikeholde det vi allerede har, sier han til NTB.

Han mener imidlertid at Høyre/Frp-regjeringen vil sørge for å ta unna en del av vedlikeholdsbehovet.

– Fra 2005 til 2013 økte vedlikeholdsetterslepet med nesten en milliard kroner i året. I 2015 vil derimot vedlikeholdsetterslepet på jernbanen være lavere enn de rødgrønne la opp til for 2014, sier han.

Jernbanen transporterte i alt 2.347 millioner tonnkilometer i fjor, som tilsvarer rundt 11 prosent av den totale godstransporten. Til sammenligning ble 19.166 millioner tonnkilometer fraktet på vei, som er en økning på 3.057 millioner tonnkilometer fra 2009. (©NTB)

Les også

 

Stikkord: