Conpot

Nytt boligutviklingsprosjekt i Sandefjord

AF har tidligere fullført 165 leiligheter i Kilen og har for tiden Kilen Panorama med 20 boliger under bygging og salg.

Kilen Utbygging 2 AS eier en tomt på ca. 7 mål i Kilen.  Tomten planlegges omregulert og bebygd med 130 – 180 boliger i tillegg til noe næringsareal. Boligene vil få en attraktiv beliggenhet ved sjøkanten.

– Vi ser frem til å samarbeide om å utvikle attraktive boliger i Sandefjord.  Prosjektet vil være et alternativ for boligkjøpere som vil ha god standard og en enklere hverdag med servicetilbud knyttet til boligen, sier konsernsjef i AF Gruppen, Pål Egil Rønn.

Kilen Brygge AS, et selskap 100 % eid av AF Gruppen har inngått en avtale med Miliarium Kilen AS om salg av 50% av aksjene i Kilen Utbygging 2 AS. Miliarium Kilen AS inngår i Adolfsen gruppen.

Stikkord: