Conpot

Slik kan Harestad-krysset bli

Statens vegvesen har laget forslag til reguleringsplan for E39 Harestadkrysset. Planen blir nå sendt til Randaberg kommune

– Å levere forslaget til reguleringsplan er en stor milepæl for prosjektet, sier planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer.

Firefeltsveg

Harestadkrysset i Randaberg er en del av E39 Rogfast. Rogfast består av ein 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel mellom Harestad og Laupland i Bokn kommune. Vidare består Rogfast av en tunnelarm til Kvitsøy, pluss kryss og veg i dagen i Kvitsøy, Bokn og Randaberg.

Målet med Harestadkrysset er å binde sammen det lokale vegnettet på Harestad med E39. Planen er å bygge godt 1000 meter firefeltsveg med midtrekkverk gjennom krysset. Det er også lagt opp til et omfattende gang- og sykkelvegsystem.

Brannstasjon

Målet med reguleringsplanen er også å bedre trafikktilgangen for kollektivtrafikken, samt bedre tilgangen til boligområder og næringsområder.

Andre funksjoner det er sett av plass til er brannstasjon, landingsplass for beredskapshelikopter, beredskapssenter, teknisk bygg for Rogfast-tunnelen og servicestasjon.

Stikkord: