Conpot
  • Grunnstein Bardufoss Helikopterbase

Grunnsteinsnedleggelse på Bardufoss Helikopterbase

Onsdag 5. november var det høytidelig grunnsteinsnedleggelse for Forsvarets nye helikopterbase på Bardufoss.

Statssekretær Øystein Bøe i Forsvarsdepartementet la ned grunnsteinen for helikopterbasen, som etableres inne på Bardufoss flystasjon. Til stede var blant andre ordfører Helene Rognli i Målselv kommune, regionsjef Erik Anders Helin fra Forsvarsbygg, representanter fra generalentreprenør Peab – Bjørn Bygg og 139 Luftvingen, Luftforsvarets operative avdeling på Bardufoss flystasjon. I tillegg var et trettitalls andre inviterte til stede på arrangementet.

Omfatteende byggeprosess

Grunnsteinsnedleggelsen er startskuddet for byggearbeidene som omfatter kontorfløy og ny hangar på til sammen 9000 kvadratmeter, 7 000 kvadratmeter oppstillingsplasser for NH90 og 3000 kvadratmeter veier og plasser med faste dekker. Kontrakten har en verdi på 207 MNOK eks. mva.

Bardufoss er fra 1. august 2014 etablert som Forsvarets nasjonale hovedbase for helikopter, med ledelsen for både redningstjenesten og de øvrige helikoptrene. Basen tilpasses Forsvarets nye enhetshelikopter NH90 som er under innfasing. Den nye helikopterbasen skal stå ferdig i 2016.

Stikkord: