Conpot

Positiv trend for Skanska

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge viser en positiv trend i 3. kvartal. Den samlede omsetningen i selskapene per 3. kvartal endte på 9,3 milliarder kroner.

Selskapet opplever fortsatt stigende marginer innenfor entreprenørvirksomheten.

Pr. 3. kvartal jan-sept 2014 Omsetning Driftsresultat
2014 2013 2014 2013
Skanska Norge Entreprenør*) 9 103 9 553 251 239
Skanska Norge Boligutvikling    813 1 295 81 88
Totalt** 9 354 10 224 332 327

*) Skanska Norge AS med datterselskap
**) Inkludert eliminering

Entreprenøren fortsetter positiv resultatutvikling

Ståle Rød - Skanska

– Vi er fornøyde med at resultatmarginen fortsetter sin positive utvikling for entreprenørvirksomheten dette året og at det samlede resultat for Skanska i Norge er forbedret, sier Rød.

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper, nådde en omsetning på 9,1 milliarder, og et driftsresultat på 251 millioner kroner per 3. kvartal 2014.Tilsvarende resultat per 3. kvartal 2013 var 239 millioner kroner. Resultatmarginen på 2,8% er tilfredsstillende men fortsatt noe bak våre langsiktige ambisjoner.

Selskapet har inngått kontrakter for 3,2 milliarder kroner i 3. kvartal. Ved utgangen av kvartalet var den totale ordrereserven til selskapet på 10,9 milliarder kroner, mot 11,3 milliarder per 3. kvartal i 2013. En betydelig del av selskapets anleggsvirksomhet er innenfor rehabilitering og bygging av kraftverk. Vi har for tiden syv løpende kontrakter, med en samlet kontraktsverdi på rundt 1,5 milliarder kroner. I kvartalet har vi kontrahert Rosten kraftverk for Eidsiva og Dam Skjerkevatn for Agder Energi.

Kontinuerlig fokus på HMS-arbeid

Entreprenørvirksomheten kan vise til forbedrede H1-resultater sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Per 3. kvartal er det registrert 13 fraværsskader på egne ansatte, noe som representerer en klar nedgang sett opp i mot samme periode i 2013, hvor det ble registrert 21 fraværsskader. Dette tilsvarer en H1-verdi (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) på 2,53 hittil i år. Kvartalet isolert ga en H1 verdi på 2,34.

Til tross for en nedgang i antall fraværsskader, opplevde Skanska Norge sin første dødsulykke siden 2011, da en ansatt hos en av våre underentreprenører omkom i en arbeidsulykke på Fibo-prosjektet i Holmestrand fredag 03. oktober.

– Denne tragiske ulykken viser hvor viktig det er at vi må jobbe med sikkerhet hver eneste dag. Sikkerhet er det viktigste av alt, og dette er noe vi aldri må glemme. Denne ulykken er dessverre en trist bekreftelse på nettopp dette, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød.

Sykefraværet viser en nedgang fra 5,4 % per 3. kvartal 2013 til 5,1 % per 3. kvartal 2014. Tross en liten nedgang, er det fortsatt behov for å fortsette selskapets systematiske forebyggende arbeid med tilrettelegging for gode arbeidsoperasjoner.

Godt resultat for Skanska Bolig – lavere omsetning

Boligutvikleren Skanska Bolig nådde en omsetning på 813 millioner kroner og et resultat på 81 millioner kroner per 3. kvartal, mot en omsetning på 1,3 milliarder kroner og et resultat på 88 millioner kroner for samme periode i 2013. På grunn av en variabel markedssituasjon og færre igangsatte prosjekter, har boligsalget for Skanska totalt sett gått ned. Samtidig har vi mange gode prosjekter som vi mener et attraktive i forhold til markedets behov. Markedet på Østlandet er stabilt, men det er fortsatt utfordringer, blant annet i Stavanger.

– Vi er fornøyde med at resultatmarginen fortsetter sin positive utvikling for entreprenørvirksomheten dette året og at det samlede resultat for Skanska i Norge er forbedret, sier Rød.

Stikkord: