Conpot
  • Rammeavtale Norsk Scania og Stangeland

Ny rammeavtale mellom Stangeland og Norsk Scania

I avtalen mellom Norsk Scania og Stangeland, som ble signert tidligere i uken, skal det fokuseres på blant annet miljø, drivstofforbruk og optimalisering av de ansattes arbeidssituasjon.

Stangeland Maskin AS, Nordic Crane Group AS og SR Group AS har signert er en 3-årig avtale med Norsk Scania AS.

Det tre selskapene har felles eierinteresser, og dette danner grunnlaget for samarbeidet. Pr i dag har selskapene totalt sett cirka 315 lastebiler, hvorav 80 av de med kran.

Til sammen vil de kjøpe mellom 60-80 lastebiler i året. I tillegg kommer kjøp av servicetjenester. På grunn av størrelsen på disse innkjøpene vil det bli skrevet rammeavtaler med to leverandører.

Tredje november ble avtalen med Norsk Scania AS undertegnet på Stangaland.

Kostnadseffektivitet og utvikling

– Når det er så mange lastebiler som skal kjøpes hvert år er rammeavtaler svært nyttige, sier Olav Stangeland som signerte avtalen på vegne av de tre selskapene.

– En felles rammeavtale med helt tydelige standarder er effektivt og enkelt å forholde seg til, og dermed kostnadseffektivt. Lastebilene vi kjøper skal være så gode at vi får tak i de beste sjåførene, konstaterer Stangeland.

Avtalen med Norsk Scania er ikke bare en ordinær prisavtale på lastebiler, men en samarbeidsavtale der intensjonen er kostnadsreduksjon og utvikling.

En viktig del i avtalen er miljømålene, noe som ikke er vanlig i vår bransje. Dette innebærer blant annet at det føres et årlig miljøregnskap for hvert selskap.

Fokusområdene i avtalen

For Stangeland var det viktig at punkter om drivstofforbruk, miljøhensyn og kostnadsreduserende tiltak var inkludert. Innunder punktet om kostnadsreduserende tiltak inkluderes også optimalisering av ståtid / uptime.

De ansatte er viktige for selskapene. Derfor skal det fokuseres på optimalisering av sjåførenes arbeidssituasjon. En plan for oppfølging og produktforbedring av leverte produkt ble også inkludert i avtalen.

Les også:

Stikkord: