Conpot

Redusert vekst i 2013

Foreløpige tall viser en svakere vekst innen bygg- og anleggsbransjen i 2013, sammenlignet med årene 2011 og 2012.

Foretak innenfor bygg og anlegg hadde en svakere omsetningsvekst i 2013 enn de to foregående årene. Mens bygge- og anleggsforetakene i 2011 og 2012 hadde en vekst på henholdsvis 14,6 og 14,1 prosent, viser de foreløpige tallene for 2013 en vekst på 5,8 prosent, i følge nye tall fra ssb.no.

Foretakene innenfor bygge- og anleggsvirksomheten omsatte for i underkant av 434 milliarder kroner i 2013, tilsvarende en økning på 5,8 prosent fra året før. Sysselsettingen hadde en økning på 4,1 prosent og utgjorde dermed omtrent 218 000 personer. Antall foretak økte med 2,5 prosent, til 54 100.

Stor vekst innen riving og grunnarbeid

Foreløpige tall viser at næringshovedgruppen ‘riving og grunnarbeid’ hadde en økning i omsetningen på 9,9 prosent. Antall foretak økte med 4,4 prosent, og antall sysselsatte økte med 7,3 prosent. I absolutte tall gir dette en total sysselsetting på i underkant av 25 000 personer og en omsetning på 44,5 milliarder kroner.

Størst omsetning innen oppføring av bygninger

Den næringen med størst omsetning i 2013 var ‘oppføring av bygninger’. Næringen utgjorde 51 prosent av hele bygge- og anleggsvirksomheten og omsatte for 220,3 milliarder kroner, en økning på 5,3 prosent fra 2012.

Stikkord: