Conpot

Vil ansvarliggjøre oppdragsgiveren

YTF har sammen med YS krevd allmengjort lønn innenfor turbuss og godstransport. Forbundet tar nå til orde for at Arbeidstilsynets virkemidler for oppfølging skal bli enda sterkere.

– Behovet for allmenngjøring av tariffavtaler i norsk arbeidsliv, er stort, sier Svein Furøy, som påpeker at det er viktig at virkemidlene i ordningen er gode nok.

YTF krever en presisering og styrking av den eksisterende påseplikten i allmenngjøringsordningen. Dette blir meddelt til Stortingets arbeids- og sosialkomité i dag. – Vi mener oppdragsgivers ansvar må tydeliggjøres, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy.

– Konkret foreslår vi å presisere hva som ligger i påseplikten som hovedoppdragsgivere har når de gir oppdrag til underleverandører. Dersom hovedoppdragsgiver benytter så lange kontraktkjeder at det ikke lenger er mulig å kontrollere, må det understrekes at dette er brudd på påseplikten, sier Furøy.

I flere næringer er det vanlig å benytte seg av lange kontraktskjeder, slik at det blir vanskelig å vite hvem som til slutt utfører oppdraget. – Da sier det seg selv at det er vanskelig for oppdragsgiver å håndheve det kontrollansvaret som ligger i påseplikten, sier Furøy, som legger til at lange kontraktkjeder også er en utfordring for kontrollmyndighetene.

Relaterte artikler:

Stikkord: