Conpot

Miljøpris til asfaltpionerer

Veidekke Industris tekniske stab fikk pris for det langsiktige innovative arbeidet med utvikling av lavtemperaturasfalt. Teknologien de har utviklet sammen med Shell reduserer CO2u-utslippene og energiforbruket

En av begrunnelsene for at Veidekke Industris tekniske stab fikk Veidekkes interne miljøpris, er på grunn av deres bidrag til reduksjon av CO2 utslippene og energiforbruket fra asfaltproduk­sjon med opptil 30 %. Nå er bruken av teknologien sterkt økende i Norge.

Intern pris

Miljøprisen er Veidekkes interne pris og tildeles en enhet, en gruppe eller et prosjekt som viser et spesielt engasjement innenfor miljø. Veidekke har en ambisjon om å være en ledende aktør i vår bransje innenfor reduksjon av klimagassutslipp og ivaretakelse av miljø ved å være best på miljø i praksis.

Warm Asfalt Mix

Juryen har gitt følgende begrunnelse for valg av vinneren:

– Kandidaten har bidratt til en langsiktig og bærekraftig løsning utover landegrensene. Prosessen med Warm Asfalt Mix ble utviklet av Veidekke Asfalt og Shell i perioden 1996 – 2000 basert på Veidekke Asfalt’s skumteknologi. WAM Foam prosessen tillater en temperatursenking i asfaltproduksjon på 40-50°C kun med hjelp av små mengder vann. Veidekke Industri har gjennom omfattende publisering og tilrettelegging for studiebesøk i Norge bidratt til at en global asfaltbransje nå er i full gang med å utvikle og ta i bruk ressurs- og miljøvennlige metoder for lavtemperaturproduksjon av asfalt. I dag produserer 14 av Veidekkes asfaltverk lavtemperaturasfalt og i Norge utgjør en samlet tonnasje ca 10 %.

– Det er en glede å overrekke miljøprisen til teknisk stab som har vært med å legge grunnlaget til at markedet i USA de siste årene har steget til ca 30 % av det totale asfaltvolumet. Vi ser fram til at volumet skal stige i årene framover både i Norge og internasjonalt, sa konserndirektør og juryleder Hege Schøyen Dillner ved prisoverrekkelsen.

Stikkord: