Conpot

Vassbakk & Stol har fått nytt oppdrag for Statens vegvesen

Prosjektet er en totalentreprise i forbindelse med FV 544 Stokkabekken-Siggjarvåg i Bømlo, Hordaland.

Kontrakten omfatter veier, kryssløsninger og kollektivterminal og vil sysselsette ca 40 personer.Arbeidet starter i november og er planlagt ferdigstilt i juli 2017.

– Denne kontrakten er den største i selskapets historie. Vi er svært glad for å ha fått en langsiktig kontrakt i vårt hjemmemarked, meget godt tilpasset vår kompetanse og maskinpark, sier administrerende direktør i Vassbakk & Stol, Inge Jan Thorsen.

Vassbakk & Stol er heleid datterselskap av Skanska Norge og kontrakten inngår i ordrereserven til Skanska Norge AS for 4. kvartal.

Oppdragets verdi er på 297 millioner kroner

Bildet viser Regionvegsjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen Vest og ad.dir. Inge Jan Thorsen i Vassbakk & Stol AS.

Stikkord: