Conpot

Årets logistikk- og transportforsker

Inger Beate Hovi fra Transportøkonomisk institutt ble tildelt prisen som årets logistikk- og transportforsker ved åpningen av Transport & Logistikk på Gardermoen

Inger Beate Hovi er samfunnsøkonom og forskningsleder innen programmet Næringsliv og godstransport ved Transportøkonomisk institutt.

Hun har de senere år jobbet med statistikk og analyser av utvikling i godstransportmarkedet, konkurranseflater mellom transportmidlene, varestrømmer og prognosearbeid spesielt, og har vært leder for utarbeidelsen av godstransportprognoser til NTP 2014-2023, NTP 2010-2019 og NTP 2006-2015.

Hun har det siste året jobbet mye med å fremskaffe grunnlagsmateriale til Transportetatenes arbeid med en bred samfunnsanalyse av godstransport.

Publisert flere ganger

Hun har også publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift, og presentasjoner på forskerkonferanser og vitenskapelig publiseringer hører med til hverdagen. Bare i 2014 har vinneren fått akseptert 3 artikler i anerkjente tidsskrift og ytterligere 3 er i pipeline.

Årets prisvinner driver også utstrakt formidling til allmennheten via massemediene, foredrag for fagfolk i næringsliv, forvaltning og forskning og popularisering av fagstoffet i form av fagbladartikler.

Deler av sin kunnskap

Hun har i tillegg utpregede evner til å samarbeide med andre og deler gjerne sin kunnskap med samarbeidspartnere, kolleger, fagfolk i forvaltning, næringsliv og kunnskapsbedrifter i Norge så vel som internasjonalt.

Forskningspris

DB Schenkers Forskningpris skal fremme kunnskap om logistikk og godstransport, med fokus på innovasjon, utvikling og miljø samt bidra til å styrke bransjens omdømme og samfunnsansvar.

Prisen på 50.000 kroner, samt et diplom, ble overlevert under åpningen av Transport & Logistikk på Gardermoen den 20. oktober 2014.

Juryen

Forskningssjef Kjell Werner Johansen, Transportøkonomisk institutt

1. amanuensis Nigel Halpern, Høgskolen i Molde

Professor Gøran Persson, BI

Professor Jan Ola Strandhagen, NTNU

Adm. direktør Michael Holmstrøm, Schenker AS

Stikkord: