Conpot

Ny trafikkomlegging ved Sydhavna i Oslo

Bilister som skal inn og ut av Oslo langs Mosseveien vil i helgen få et nytt kjøremønster å forholde seg til. Søndag tas nemlig den nye brua i havneområdet i bruk.

Utgående trafikk vil etter dette tidspunktet bli lagt over et nybygd lokk over jernbanelinjen ved Kongshavn, mens inngående trafikk inntil videre fortsetter som i dag. Havneområdet får ny atkomstmulighet fra nord, via den nybygde broen, opplyser Statens vegvesen.

Omleggingen vil føre til at Mosseveiens utgående løp vil bli stengt i perioder om natten i helgen 25. – 26. oktober. Søndag vil utgående trafikk bli lagt opp på lokket – som har en rundkjøring – og atkomsten ned til selve havneområdet vil skje nordfra via den nye broen, eller via Havneveien. Den gamle avkjøringsbroen vil bli stengt.

Vegvesenet ber trafikantene være ekstra oppmerksomme på det nye kjøremønsteret i morgenrushet mandag 27. oktober.

Omleggingen – når den er helt ferdig til neste år – skal gi godstrafikken direkte ankomst til havneområdet og dermed bedre framkommeligheten for busser, gående og syklende. (©NTB)

illustrasjon

Midlertidig kjøremønster

vegvesen (2)

Etter planen skal veien langs sydhavna se slik ut ved ferdigstillelse. Dette krysset er til Sydhavna sett fra nord. Illustrasjonen er laget av Vianova.

 

Stikkord: