Conpot

Ny rapport anbefaler BIM

En ny rapport fra Statsbygg viser at potensialet for bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er stort. Funnene vil bli presentert på VVS-dagene i slutten av oktober.

Statsbygg ønsker å øke bruken av BIM i prosjekteringsfasen for å optimalisere energi- og inneklimaberegninger i prosjektene.

I den forbindelse er det utarbeidet to rapporter med fokus på henholdsvis energiberegninger og simulering av energiforsyning

Rapportene viser at BIM-potensiale er stort, men at BIM foreløpig fungerer best som underlag til energiberegninger i mindre komplekse bygg. Rapporten viser også at simuleringsverktøyet IDA ICE er godt egnet for å simulere energiforsyningsløsninger.

Prosjekt nytt nasjonalmuseum er ett av flere prosjekter som har blitt benyttet som case og undersøkelsesobjekt i rapporten.

width_1060.height_611.mode_crop.Anchor_middlecenter

Stikkord: