Conpot

Hvorfor eie, når man kan leie?

Conpot dykker i arkivene og kom over denne interessante saken. Stadig flere leier inn maskiner for å ta unna toppene. Conpot har sett på argumentene for dette.

– Det finnes veldig mange gode grunnet til å leie hele eller deler av sin maskinpark, og det er det stadig flere selskaper som tar høyde for.

Spesielt kan det være gunstig i tider med svingende konjunkturer, slik at man ikke binder opp kapital. Men i tillegg har vi mange andre gode argumenter. Jone Ølberg er ”Rental manager” i Pon Rental Norway AS, og selv om etableringen av selskapet her i landet er av relativt ny dato, var de allerede ved det faktum at de etablerte seg, et av de fremtredende selskapene i utleiebransjen.

Sortimentet er meget stort, innenfor hovedområdene anleggsmaskiner og lift og de har mengder av erfaring gjennom å ha drevet med utleie av anleggsmaskiner internasjonalt i en årrekke.

210909-01

Kompetanse

– Jeg vil også understreke at vi har meget god kompetanse her i landet. Pon Rental Norway består nemlig av medarbeidere med lang erfaring innen maskinutleie. Vi vet hva som er viktig for kunden – god service og et stort produktutvalg!

Utleie skal være det beste alternativet til å kjøpe maskin, det er vår filosofi, sier han med ettertrykk

– Hvorfor er det et bra alternativ målt mot andre ordninger, som leasing, f.eks.?

– Fordi det gir fleksibilitet i en sesongbetont bransje eller i bedrifter som er følsomme for konjunkturer.

Flere bedrifter i Norge merker at konjunkturene gjør hverdagen tøff og at risikoen ved å investere i en ny maskinpark er for høy. Vi ønsker å redusere denne risikoen ved å tilby kunden leiemaskiner som dekker behovet ved gjennomføring av et prosjekt i en tid der usikkerheten rundt fremtidige eller mer langsiktige oppdrag er stor.

Fleksibilitet

– Har din virksomhet påtatt seg et prosjekt som stiller spesielle krav til maskiner og utstyr spør Ølberg retorisk. Det er nemlig nettopp i slike situasjoner det kan være formålstjenlig å leie, i følge ham. Men han kan også se for seg andre omstendigheter:

– Hvis du rett og slett ikke har nok maskiner i maskinparken til å utføre jobben i rett tid, sier det seg nesten selv at leie er et aldeles glimrende alternativ. Leie gir nemlig fleksibilitet i en bransje med stadig vekslende behov, og hvor de skiftende årstidene spiller en nær sagt avgjørende rolle. Å investere i maskiner og utstyr som det er vanskelig å forutse det fremtidige behovet for, er risikofylt og kostbart.

Gjennom å velge en leieløsning kan du få dekket ditt behov for ekstra maskiner i større eller sesongbetonte prosjekter, og maskinene kan leveres inn når prosjektet er over. Enklere kan det jo ikke bli, hevder en offensiv Ølberg.

IMG_6090

Unngå driftsstans

– Hva med driftssikkerheten i et leieforhold?

– Det er veldig bra at du spør om det, for driftsstans er jo en av anleggsbransjens store skrekkscenarioer. For det er nemlig forferdelig dyrt når en maskin bryter sammen og produksjonen stopper opp.

Dersom man ikke har noe leieutstyr fra før, kan det lønne seg å leie maskin i havariperioden slik at produksjonen ikke behøver å opphøre. Men du kan også unngå havari ved å leie maskiner. For å snakke for vår egen bedrift, kan jeg si at kundene får nyere maskiner som er vedlikeholdt etter strenge vedlikeholdsplaner av erfarne mekanikere. Dermed er sjansen for driftstans lavere, ja den er nesten borte. I alle fall vil en eventuell stopp i produksjonen vare langt kortere tid enn man ellers risikerer, understreker Ølberg.

Forskjeller

I tillegg er han opptatt av teknologiforskjeller i mange anleggsmaskiner.

– Om jeg igjen tar utgangspunkt i vår egen maskinpark og våre utleieforhold, vil jeg si at den som bestemmer seg for å leie utstyr, får tilgang til den seneste teknologien, og imøtekommer de strengeste miljøkravene. Vi leier ut utstyr fra Caterpillar og andre kvalitetsleverandører som i alle fall etter vårt syn er de beste på markedet i dag. Derfor mener vi at våre kunder skal være sikre på at de bruker riktig tilpasset utstyr for sin jobb når de leier maskiner av oss. Dermed kan jobben utføres raskere og mer effektivt med høyere kvalitet og mindre belastning på maskinførerne, mener Ølberg.

Stikkord: