Conpot

Bygger nye Bardufoss Høgtun videregående skole

NCC Construction skal i samspill med byggherren Troms fylkeskommune utvikle nybygg for Bardufoss Høgtun videregående skole på Rustahøgda i Målselv kommune.

Samspillsentreprisen består av to faser. Fase 1 er samspill i prosjekteringsfasen frem til priset totalentreprise. Fase 2 er gjennomføring av totalentreprisen. Oppstart av denne fasen forutsetter godkjenning av Troms fylkeskommune.

I første omgang skrives det kontrakt på fase 1, som skal ende opp med en omforent totalentreprisekostnad som fylkeskommunen skal ta stilling til før kontrakt på fase 2 kan skrives.

Nybygget skal oppføres som passivhus og antas å få et brutto arealbehov på ca. 8.000 kvadratmeter. Skolen skal gi plass til rundt 450 elever og 120 ansatte, og erstatter eksisterende skolelokaler i Indre Troms.

Fornøyde parter

– Vi er svært tilfreds med tildelingen av dette oppdraget, og det er spesielt hyggelig å kunne videreføre det gode samarbeidet med Troms fylkeskommune i en ny samspillskontrakt, sier distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC Construction.

– Fylkesrådet er fornøyd med at avtale er på plass med NCC, slik at vi kan gå videre med planlegging av utdanningstilbudet i Midt-Troms, forteller fylkesrådsleder Line Fusdahl.

NCC er i gang med en tilsvarende samspillskontrakt på bygging av Senja videregående skole i Finnfjordbotn for Troms fylkeskommune og Aust Lofoten videregående skole i Svolvær for Nordland fylkeskommune. NCC bygger også Finnsnes ungdomsskole for Lenvik kommune i en totalentreprise.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 168 MNOK eks mva.

Stikkord: