Conpot

Tar spesialistrollen på dører og vinduer

Optimera starter nå en storsatsing på dører og vinduer. Selskapet bygger opp lagrene i byggevarehus, proffsentre og logistikkanlegg, og vil ta spesialistrollen på lik linje med konkurrenter som kun opererer i dør- og vindusmarkedet.

Markedssjef_Odd_Treffen_D+©rer_vinduer

– For å øke vår konkurransekraft ytterligere lanserer vi vår egen merkevare Optimera Vinduet, sier Odd Treffen

– Kundene skal kunne komme til oss og få alt de trenger. Tilgjengeligheten innebærer spesialistkompetanse, stor produktbredde, omfattende lagerhold og utstillinger og ikke minst rett produkt til rett pris, sier Odd Treffen, markedssjef for dører og vinduer.

Optimera omsetter i dag dører og vinduer for over 600 mill.

Ut i fra tilbakemeldinger fra kundene, erkjenner Treffen at Optimera ikke har vært tilstrekkelig på ballen innenfor produktområdet. Dette har åpnet for at nisjeaktører og produsenter har gått utenom byggevareselskapene og direkte til prosjektmarkedet.

– Optimera vil ta spesialistrollen også overfor prosjektmarkedet. Vi kan ta hånd om hele dør- og vindusprosjektet – fra oppmåling, prosjektering, tilpassede leveranser og til produktene er ferdig montert.

Prosjektmarkedet på vinduer spesielt har vært preget av mye direkteimport fra lavkostland.

– For å øke vår konkurransekraft ytterligere lanserer vi vår egen merkevare Optimera Vinduet, sier Odd Treffen

Må bygge kompetanse

For å realisere nysatsingen, har Optimera gjort strukturelle grep i hele organisasjonen. Kompetansebygging og spesialistroller står sentralt. Selskapet har medarbeidere som har gjennomgått dør- og vindusertifisering. Spesialistene vil inngå i Optimera sin regionorganisasjon og samarbeide tett med hele salgsapparatet.

På flere områder har Optimera systematisk bygget spesialistkompetanse på samme måte som nisjeorienterte konkurrenter. Forskjellen mellom nisjespesialistene og Optimera er imidlertid at byggevareselskapet i tillegg kan skilte med distribusjon gjennom 140 utsalgssteder, mulighet for levering på byggeplass påfølgende dag sammen med alle andre byggevarer, automatisk oppbygging av produktdokumentasjon på hele prosjektet og spesialistkompetanse på områder som verktøy og festemidler og kjøkken/garderobe/bad.

Stikkord: