Conpot
  • oslo 2070

Vil bygge Oslo på kunstige øyer

Swecos idé for by- og transportutvikling i Oslo kan gjøre hovedstaden til en av de mest spesielle kystbyene i verden. I 2070 ønsker de at deler av Oslo skal ligge på kunstige øyer i fjorden.

Spektakulære planer presenteres, og de involverer fire flytende øyer med plass til omlag 150 000 mennesker, et undersjøisk t-banesystem, og et elektrisk og førerløst transportsystem over bytakene.

Nordens største rådgivende ingeniørselskap Sweco presenterer en visjonær fremtidsplan for Oslo 2070 – Byen i Fjorden.

I rapporten ønsker Sweco å fremheve hvordan fjorden bør brukes som en mulighet og ikke en barriere. Ønsket er å bruke noe av fjordarealet til å anlegge fire kunstige øyer, hvorav tre øyer i Bunnefjorden og en utenfor Nesoddtangen. To av de kunstige øyer vil være på opptil fem km. Øyene vil romme et stort antall innbyggere og vil ligge svært sentrumsnære, med tett forbindelse til Nesoddtangen og Oslo sentrum.

SWECO_Øyer_3

Sweco ser for seg tre øyer i Bunnefjorden

– Idéen vår er å bygge ut områdene Bygdøy, Nesodden og Holmlia, og la Nesodden gi rom til et nytt sentrum. Området vil da utgjøre den sørlige delen av en omfattende fjordring, som igjen vil trekke det urbane sentrum litt lenger sørover, ut i fjorden, sier Malin Andersson, prosjektleder for Oslo 2070.

Trafikale knutepunkt til lands og vanns

Urbanisering og utbygging av Nesodden er et viktig ledd i Swecos visjon om en konsentrert utvikling. Ved å plassere det nye sentrum på Nesodden, vil det, sammen med utbyggingen av den nye t-banen, gjøre flankene rundt Oslofjorden sentrumsnære. I Byen i fjorden vil Holmlia vokse frem som et viktig knutepunkt og får en ny og sentral plassering på ringlinjen mellom Nesodden sentrum og Oslo sentrum. Flere store stasjoner bygges, og Majorstuen stasjon blir et viktig kollektivknutepunkt. Den nye sentrumstunnelen som står ferdig i 2030 på strekningen Majorstuen-Bryn, åpner opp for høyere frekvens på både tog, godstrafikk og t-bane, og sikrer god fremkommelighet. Nesoddtangen stasjon vil betjene flere ringlinjer, og blir et viktig knutepunkt i fjorden.

Førerløst transportsystem

Hver av de fire øyene kommer til å ha sitt eget sentrum, broer seg imellom, og et avansert grid-system med kjøretøyer, eller såkalt poder. Podene er elektriske, førerløse og går langs dedikerte traséer. Podene går over takene og skal ha hyppige stoppesteder ved sentrale knutepunkter. En ny undersjøisk t-banering vil knytte Bygdøy, Nesodden, Mortensrud og Holmlia sammen med resten av Oslo. Linjene vil være 20 meter under havoverflaten, og ha fire spor – to for podene og to for t-bane.

– Vi ønsker at det tradisjonelle sentrum skal bli grønnere. Pod-biler og –busser, samt lett-transport-broer vil underlette persontransporten i sentrum. Håpet er et billøst Oslo innenfor Ring 3, der pod-busser tar over ved sentrale innfartsårer, sier Andersson.

SWECO_Øyer_7

Et undersjøisk t-banesystem kan frakte folk på jobb om morgenen.

Stikkord: