Conpot

Det bygges videre i Kongsberg Teknologipark

NCC Construction ved OKK DK Drammen er tildelt kontrakt for oppføring av nytt kontorbygg i totalentreprise for Kongsberg Næringsbygg.

– For oss er det svært gledelig at Kongsberg Teknologipark ønsker å videreføre vårt samarbeid med et nytt og spennende prosjekt. Prosjektet passer godt sammen med våre øvrige prosjekter og opparbeidede kompetanse innen denne typen bygg, sier distriktssjef Stig Berg i NCC Construction.

Det nye kontor- og kantinebygget vil få god miljøstandard og blir hovedkontoret til Kongsberg Protech Systems. Samlet areal er ca. 7000 kvm, fordelt på kontorer og en stor kantine for mange av de 5 500 ansatte ved Kongsberg Teknologipark. OKK har tidligere også bygget Kongsberg Maritimes hovedkontor Carpus I og Carpus II.

Byggearbeidene starter umiddelbart og ferdigstilles i januar 2016.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Kontrakten er på MNOK 106 eks. mva.

Stikkord: