Conpot

Bygger klaffebro i Bergen

NCC Construction skal bygge Småpudden bro over Damsgårdssundet i Bergen for MNOK 71,1. Broen vil knytte bolig- og næringsområdene på bysiden og Nygårdsparken sammen med Løvstakksiden.

Broen bygges som en stålkassebro over fem spenn med hydrauliske klaffer i seilingsløp. Total lengde er 154 meter, hvorav klaffespennet utgjør 27 meter.

– Prosjektet er meget spesielt og vi ser frem til å starte jobben i november. I tillegg passer et prosjekt som dette godt i vår portefølje, forteller distriktssjef i NCC Henning Simonsen.

NCC er involvert i en rekke infrastrukturprosjekter i Bergen og på Vestlandet. Blant annet tre renseanlegg samt Dam Svartavatn, Birkelandskrysset på Bybanen og Lavik fergekai.

Fakta om broen

  • Broen er formet som en Z, og skal gi 3 meter sykkelbane og 2 meter gangbane
  • Seilingshøyden blir 4,5 meter og seilingsbredden 20 meter
  • Klaffene vil reise seg når båter som er høyere enn 4,5 meter skal slippe gjennom

Småpudden bro skal stå ferdig i mai 2016.

be89cd99f5102b7c_800x800ar

Den nye gang- og sykkelbroen er den del av Bergen kommunes områdeløft, og vil knytte bolig- og næringsområdene på bysiden og Nygårdsparken sammen med Løvstakksiden.

Anleggsområdet blir også Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

Stikkord: