Conpot

Vegvesenet brukte 1 milliard for mye på konsulenter

Statens vegvesen bruker over dobbelt så mye på konsulentkontrakter som det de har planlagt. Overskridelsene er på 1,18 milliarder kroner.

Det viser Riksrevisjonens gjennomgang av 70 konsulentkontrakter Statens vegvesen har inngått.

Tallet omfatter både faktiske og anslåtte merkostnader.

– Vi må erkjenne at styringen vår ikke er god nok, sier Jane Bordal, direktør for veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

Årsaken til overskridelsene er at det ofte er vanskelig å forutsi hvor mange utredninger etaten blir pålagt å foreta. Når man skal bygge en vei, kan det for eksempel komme pålegg om å utrede andre traseer enn det som var planlagt, ifølge Bordal.

Hun mener Vegvesenet må bli flinkere til å ta høyde for det uforutsette i kontraktene, og viser til at det pågår et prosjekt som skal gjøre etaten flinkere til å kjøpe inn kompetanse utenfra og å avgjøre når det ikke trengs. (©NTB)

Stikkord: