Conpot
  • WTL

Flytter bort fra bompengene

Wik transport & Lager AS velger som sannsynligvis ett av de første firma med lokaliteter på Sotra å flytte den daglige driften til Bergen. Økte kostnader i forbindelse med ny bro og vei til Sotra oppgis som grunn.

– Vi har siden 2005 hatt den daglige driften ut fra Knarrevik næringspark, men ser at kostnader som vil påløpe i forbindelse med bompengefinansiering av ny vei vil bli for høye til at det fremdeles kan forsvares å ha ett transportfirma av vår størrelse lokalisert på Sotra, forteller daglig leder Jan Inge Wik.

WTL drifter i dag 8 varebiler under 3,5 tonn og 20 lastebiler over 3,5 tonn. Selskapet har 25 ansatte som må forholde seg til ny lokasjoner for sin arbeidsplass.

wtl2

Bilparken består i totalt 28 kjøretøy

Samtidig flytter selskapet sitt dekksenter for kjøretøy under 3,5 tonn og avdelingen for europaller. Dette innbefatter totalt 5 arbeidsplasser.

– Avgjørelsen om å flytte har vært klar allerede fra det ble vedtatt at det skulle komme ny brukerfinansiert veiforbindelse, og vi har brukt lang tid på å finne den rette lokasjonen for videre forsvarlig drift. Askøy var på ett tidlig tidspunkt seriøst vurdert, men ettersom det også her ble planlagt og nå gjennomført bompenger, ble denne lokasjonen raskt forkastet. Vi har derfor valgt å flytte til industriområdet på Kokstad ettersom dette etter all sannsynlighet vil ligge innenfor den grunnleggende bompakken i Bergen, og vi ikke vil bli pålagt ekstra daglige omkostninger i forbindelse med driften, forteller Jan Inge Wik.

Selskapet ser på denne flyttingen som en ren nødvendighet for å kunne være konkurransedyktig i fremtiden i ett hard presset transportmarked.

– Vi regner også med at andre bedrifter på Sotra og Askøy med høy frekvens av oppdrag eller kunder innen Bergen kommune kommer til å foreta lignende vurderinger, sier Wik avsluttningsvis.

wtl4

WTL flytter også sitt dekksenter

Stikkord: