– Høy teknisk kompetanse gjør oss konkurransedyktige på store infrastrukturprosjekter, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland

– Vi er meget fornøyd med kontrakten vi er tildelt av Statens vegvesen. Høy teknisk kompetanse gjør oss konkurransedyktige på store infrastrukturprosjekter, og dette kommer innbyggerne og de som ferdes i Telemark til gode, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Den nye tunnelen blir 9,4 km lang. I tillegg skal det bygges 1,1 km vei på hver side av fjellet, 5 km lokalveier, to kryss, seks mindre broer og to portaler, samt flere mindre konstruksjoner.

Tunnelen vil få ett løp, med toveis trafikk. Omleggingen av veien gjennom tunnel fra Gvammen til Århus vil korte inn E134 med ca. 11 km. Strekningen vil også få bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet.

NCC har solid erfaring med krevende tunnel- og infrastrukturprosjekter i Norge, og bygger blant det omfattende jernbanetunnelprosjektet Storberget på strekningen Farriseidet mellom Larvik og Porsgrunn.

Strenge miljøkrav

Under byggingen vil anleggsområdet følge NCCs eget miljøkonsept Grønn byggeplass, som setter strengere krav enn myndighetenes egne til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

– Gjennom store og små miljøtiltak bidrar vi til en bærekraftig bygg- og anleggsbransje, sier leder for energi og miljø dr. ing. Sigrid Strand-Hansen i NCC Construction.

Arbeidene vil starte i løpet av 2014. Frist for ferdigstillelse er 2019.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *