Conpot

Ønsker å skape en metropol av Moss

- Om du skriver inn Oslo – Moss på karttjenesten på telefonen, kommer det opp «57 minutter». Det sier litt om potensialet for utvikling av denne Østfold-byen. Det forteller prosjektleder Tom Juul-Gam i MAD arkitekter.

Før han for ordens skyld legger til at toget bruker klokker inn på 44 minutter – og at det foreligger konkrete planer om dobbeltspor hele veien fra Halden til Oslo S. Og at Rygge flyplass er nærmeste nabo.

Moss er en idyllisk fjordby, men er samtidig koblet på landets viktigste infrastruktur.

– Spørsmålet er ikke om muligheten for god byutvikling er til stede eller ikke. Men om Moss er klar til å gripe den, sier arkitekten.

Hvem blir det neste Drammen?

Juul-Gam peker også på suksesshistorien Drammen, der det å tilby en bosituasjon med hovedstaden som et naturlig arbeidsmarked var akkurat den forutsetningen som skulle til for å gjenskape en vital og robust småby.

– I tillegg er Drammen prov på verdien av å satse aktivt på arkitektur og byplanlegging. Drammenserne har bygget en by som folk ikke lenger flytter til som en siste utvei – men fordi de har råd til å leve i en av Østlandets mest etterspurte boligmarkeder.

Å bo i Moss – et positivt valg

Et lignende scenario er innen rekkevidde i Moss – så fremt kommunen og lokalt næringsliv klarer og løfte sammen for å etablere prosjekter og strategier som kombinerer visjoner med fagkunnskap og solid prosjektstyring.

– Moss er en av de norske byene som i aller størst grad har slitt med kjøpesenterutvikling og butikkdød. Dette er problemer som krever langsiktig planlegging og stor handlekraft, slår Juul-Gam fast.

Begynner på Høyda

– Man må gripe fatt i de områdene som har potensiale her og nå. Og på Høyda ligger egentlig alt til rette. Det forteller daglig leder Espen Klevmark fra Enata eiendom. Han beskriver et industriområde med en usikker fremtid. Der store deler av eksisterende, tyngre industri skal flyttes vekk slik at betydelige arealer frigjøres.

– Nærheten til bilvei, tog og fly er helt unik. Men det er bare premissene. Vi må fortsatt gjøre en jobb for å skape et attraktivt og mangfoldig næringsområde som også blir en berikelse for boligområder og nærmiljø, sier den daglige lederen.

moss 2

– Moss er en av de norske byene som i aller størst grad har slitt med kjøpesenterutvikling og butikkdød. Dette er problemer som krever langsiktig planlegging og stor handlekraft, slår Juul-Gam fast.

Planene er klare

Klevmark ser Høyda som en naturlig generator for utviklingen av Moss.

– Så fremt vi får inn nok aktivitet, og arbeidsplasser til å skape et tydelig signal for øvrige eiendomsutviklere og leietakere.

Han sier at planen er at både kontor, service og næring skal inn i nyetableringen, der et viktig poeng er at Høyda ikke skal tappe energien ut av Moss sentrum. Høyda skal være et tilskudd til Moss sentrum og representere noe annet.

– Vi snakker om attraktive kontor lokaler i et større næringsområde hvor ulike miljøer kan trekke på hverandre. Høyda skal være det naturlige stedet for hovedkontorer og nyetablerte bedrifter med behov for gunstig infrastruktur.

Han forteller at Enata er i en konstruktiv og fruktbar dialog med kommunen, og at et første skritt mot et nytt, levedyktig og framoverskuende Moss kan bli tatt i nær fremtid. Samtidig er han nøye med å påpeke at Høegh utvikler den gamle Petterson-tomta (Papirfabrikken) og at ROM eiendom skal bygge ny stasjon og utvikle den gamle godsterminalen.

– Det er mange positive krefter i sving i Moss akkurat nå, slår Klevmark fast.

Arealreserver

For arkitekt Tom-Juul Gam er der situasjonen i Moss en liten del av et større bilde som angår alle norske små og mellomstore byer.

– Man finner tilsvarende områder som Høyda overalt i Norge. I et byutviklingsperspektiv utgjør konsentrasjoner av slike tomter viktige arealreserver. Men det er få gode eksempler på at man har klart å gi disse områdene nytt liv, sier MAD-arkitekten som er helt klar på hva som står på spill med denne utbyggingen.

– Vi mener Moss gjennom sin forvaltning og transformasjon av Høyda-området har en helt unik mulighet til å ikke bare dilte etter, men faktisk være en foregangsby på denne type byutvikling.

Stikkord: