Conpot

Tess vokser første halvår

Tess fikk en omsetning på 1,414 milliarder kroner i første halvår 2014. Det er den høyeste halvårsomsetning noensinne i slangebedriften. Omsetningen tilsvarer en samlet vekst på 6 prosent sammenliknet med 1. halvår i 2013.

Satsningen på en bredere tilstedeværelse i Nord-Norge har båret frukter. Omsetningen i de nordligste fylkene økte med 48 prosent. Flere andre regioner har også høyere vekst enn snittet. Noen av de tilknyttede datterselskapene har også hatt en meget god utvikling.

Et halvår uten nyåpninger

Det ble ikke åpnet nye servicesentre eller andre nye virksomheter i første halvår. Selskapet har imidlertid grunn til å håpe på en fortsatt god utvikling, til tross for varsler om mørke skyer i den petroleumsrelaterte sektoren. I juli ble det åpnet nytt servicesenter i Brasil, Tess Rio i Niteroi, og i tillegg skal det åpnes to nye Tess Partnershopper på Vestlandet i løpet av de neste tre måneder.

Det jobbes samtidig med nye utenlandsetableringer. I alt fem servicesentre i Norge vil om kort tid flytte inn i større og mer tilpassede lokaler for å stå bedre rustet til fortsatt vekst. Noen av de nyoppførte næringsbyggene eies av selskapet.

Lønnsomme oppkjøp

Fortjenesten i Tess-selskapene er for tiden lavere enn i de virksomhetene som er kjøpt opp. Dette henger sammen med at Tess har tilført de oppkjøpte selskapene nødvendige og ønskede ressurser.

-Det kan være kapital eller kompetanse, og på den måten kan de stolt markedsføres som ”et Tess-firma”, forteller daglig leder Erik Jølberg, som var med på å grunnlegge selskapet i 1968.

Det samlede driftsresultatet er omtrent på nivå med fjoråret. Svekket kronekurs og fremtidsrettede investeringer i både eiendom og humankapital har medvirket til at bokført resultat før skatt ligger på samme nivå som 1. halvår 2013.

Driftsresultatet endte på 89,9 millioner kroner.

Stikkord: