Conpot

Fortsetter det gode samarbeidet

Både Risa AS og Pon Rental er fornøyde med samarbeidet. Opsjon i avtalen er nå utløst og avtalen på utleie av anleggsmaskiner og utstyr løper i nye 2 år, frem til 2017 med en anslått verdi på ca 12 mill.

Pon Rental er meget godt fornøyd med at samarbeidet fortsetter og oppgraderer kontinuerlig utleieflåten ytterligere med nye Cat maskiner, lifter og utstyr for å møte kundens ønsker.

Det viser at vi som leverandør imøtekommer behov og krav profesjonelle kunder krever og at leveransen blir som avtalt sier Kenneth Aasberg i Pon Rental Norway AS

Risa har fått inn jobb for over 300 mill de siste månedene og ser inn i et svært optimistisk marked i årene som kommer. Risa investerer bredt i maskiner og utstyr for å holde en topp moderne maskinpark.

Vi er opptatt av at de ansatte skal ha det beste og mest moderne utstyret som er i markedet, dette henger også sammen med å være best på miljø ift mindre dieselforbruk, mindre støy, mindre co2 utslipp samt topp effektivitet.

Tar toppene

Risa ser at Pon Rental markedsfører samme strategi og tanker som Risa, vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Pon Rental. Maskiner og utstyr vi leier fra Pon Rental er med på å ta toppene i markedet, kommenterer Kjetil Friestad i Risa

Avtalen innbefatter i hovedsak leie av Cat maskiner, lifter og diverse anleggsutstyr.

Pon Rental

I 2007 etablerte Pon Equipment AS seg på maskinutleiemarkedet ved å åpne første Cat Rental Store i Rogaland.

Pon Rental Norway AS tilbyr ikke bare maskiner, men også kompletterende utstyr fra andre leverandører for å imøtekomme kundenes spesifikke behov. Selskapet er i vekst og hadde en omsetning i 2013 på over 146 millioner

Risa-konsernet

Konsernet har 530 dyktige ansatte og hadde i 2013 en omsetning på 1,3 milliarder kroner.

Datterselskapet Risa AS utfører grunnarbeid gjennom graving, sprenging, fylling, planering og forflytning av grunnmasse, foruten utførelse av store veivedlikeholdskontrakter med Statens vegvesen.

Stikkord: