Conpot

Boligselskaper utenfor enøk-tilskudd?

Det burde være en selvfølge at boligselskaper som representerer hver fjerde bolig inkluderes i Enovas tilskudd til enøk-tiltak. Foreløpig er det uklart om det er tilfelle.

Thor Eek

Etter vår oppfatning bør det være en selvfølge at boligselskaper også inkluderes i ordningen med rettighetsbaserte enøk-tilskudd, og vi forventer at dette kommer på plass før endringen trer i kraft til neste år, avslutter Thor Eek.

Regjeringserklæringen slo fast at det skulle innføres skattefradrag for enøk-tiltak. Dette går nå regjeringspartiene bort fra. Isteden foreslås det å utvide og endre Enovas ordning for enøk-støtte til husholdninger til å bli rettighetsbasert. Det er et godt grep, fordi det betyr at en ikke lenger trenger forhåndsgodkjenning for å gjennomføre et tiltak. Isteden får man utbetalt støtte basert på utgifter for utførte tiltak nærmere spesifisert av Enova.

–    Det råder derimot svært stor usikkerhet omkring hvorvidt borettslag og boligsameier vil få nyte godt av disse mer forutsigbare rammene. Slik formuleringen i budsjettet er, heter det at ordningen skal gjelde «private husholdninger». Det er vel ikke regjeringens hensikt å holde hver fjerde bolig utenfor? spør adm. dir. Thor Eek, i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Det er svært begrensede tiltak den enkelte husholdning kan gjøre på egen hånd når den bor i blokk eller rekkehus. De fleste tiltak må man søke styret om. Man kan ikke ta beslutninger på egen hånd som handler om å legge om tak, skifte ut vinduer, etterisolere vegger eller installere nye energisystemer.

–     Den enkelte husholdning må nesten bare nøye seg med å installere styringssystemer som kan få energiforbruket ned. Dette monner ikke i det store bildet. Derfor må investeringer gjort av boligselskaper med i en ny rettighetsbasert ordning. Det er et nødvendig grunnlag for å få til energisparing som gir positive utslag på klimaregnskapet, og viktig for å skape rettferdighet mellom ulike boformer. Etter vår oppfatning bør det være en selvfølge at boligselskaper også inkluderes i ordningen med rettighetsbaserte enøk-tilskudd, og vi forventer at dette kommer på plass før endringen trer i kraft til neste år, avslutter Thor Eek.

Stikkord: