Conpot

Svikter godssjåførene

Det er ikke satt av en eneste krone til døgnhvileplasser for godssjåfører i årets statsbudsjett, sier Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

– Frp har snakket varmt om godssjåførene, men vil ikke øremerke en eneste krone i statsbudsjettet til døgnhvileplasser, sier NTFs forbundsleder Roger Hansen.

Han påpeker at døgnhvileplasser er et svært viktig tiltak for at langtransportsjåførene skal kunne gjennomføre sin lovpålagte hvile.

– Vi har om lag 15 slike plasser i dag. Behovet er minst 80, men statsråden har ikke funnet det nødvendig å øremerke ei eneste krone til dette formålet, sier Hansen.

Han reagerer også på at posten til rassikring av riks- og fylkesveier er redusert med nesten 200 millioner kroner.

– Behovet for rassikring av veinettet i Norge er nærmest bunnløst. Å redusere denne posten er derfor svært kritikkverdig, sier Hansen. (©NTB)

Stikkord: