Conpot

Strid om tiltak for veisektoren

Forslaget til samferdselsbudsjett betyr rekordstor aktivitet i veisektoren, mener veidirektør Terje Moe Gustavsen. Økte klimagassutslipp blir resultatet, repliserer miljøpolitikere.

– Vi er spesielt glad for stor satsing på vedlikeholdet av veinettet. Nå kan vi stoppe forfallet allerede i 2015, sier Gustavsen i en pressemelding.

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningene til samferdsel med 5 milliarder til 55 milliarder kroner.

Blant annet skal bevilgningen til veiformål økes med 12,4 prosent til 26,8 milliarder kroner, mens 2,9 milliarder skal brukes til vedlikehold av riksveiene.

– Prioritering av forurensing

– Budsjettet er en massiv prioritering av mer kø, mer luftforurensning og mer klimagassutslipp, mener derimot Miljøpartiet De Grønne.

– Det mest påfallende er at regjeringen satser storstilt på motorveier, men kutter i tilskudd til gang- og sykkelveier og trafikksikkerhetstiltak, sier MDG-leder Rasmus Hansson.

– Skjevfordelinga mellom vei og jernbane øker. Istedenfor et grønt skifte får vi med dette budsjettet mer olje, mer asfalt og mer snøscooterkjøring i utmark, sier han.

Mer til fond

Regjeringen vil også skyte inn 40 milliarder kroner i nytt kapitalinnskudd til det såkalte infrastrukturfondet, som blant annet skal finansiere veier og jernbaner.

Fondet blir med dette på til sammen 70 milliarder kroner. Regjeringen har tidligere lovet å øke fondet til 100 milliarder kroner.

– Regjeringen er dermed langt foran skjema for å øke fondet til 100 milliarder over fire år, heter det i forslaget til statsbudsjett.

Fylker i gjeld

Ifølge regjeringen får fylkesveiene et løft gjennom både økte bevilgninger og mulighet til å ta opp større lån fordi staten forplikter seg til å betale rentene.

Rammen for rentekompensasjonsordningen økes til 3 milliarder kroner.

Senterpartiet er imidlertid svært kritiske til at regjeringen på denne måten åpner opp for å øke gjeldsbyrden til fylkeskommunene, som i dag er på 45 milliarder kroner.

– Dette er på ingen måte en gratis lunsj. Det er en grense for hvor stor gjeldsbyrde fylkeskommunen kan ta på seg før det går ut over det totale handlingsrommet, sier Janne Sjelmo Nordås, samferdselspolitiske talskvinne i Senterpartiet.

Hadde forventet mer

Ifølge Norges Automobil-Forbund inneholder ikke samferdselsbudsjettet noen friske midler utover det som allerede er vedtatt i Nasjonal transportplan (NTP).

– Vi hadde forventet langt mer ut fra hva som ble sagt i Sundvolden-erklæringen i fjor, slår NAF-direktør Stig Skjøstad fast. (©NTB)

Stikkord: