Conpot

– Rekordstor aktivitet i veisektoren

Forslaget til samferdselsbudsjett betyr rekordstor aktivitet i veisektoren, mener veidirektør Terje Moe Gustavsen.

– Vi er spesielt glad for stor satsing på vedlikeholdet av veinettet. Nå kan vi stoppe forfallet allerede i 2015, sier han.

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningene til samferdsel med 5 milliarder til 55 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår blant annet å øke bevilgningen til veiformål med 3 milliarder til 26,8 milliarder kroner, en økning på 12,4 prosent.

2,9 milliarder skal brukes til vedlikehold av riksveiene.

Regjeringen vil også skyte inn 40 milliarder kroner i nytt kapitalinnskudd til det såkalte infrastrukturfondet. Det skal blant annet finansiere veier og jernbaner.

Fondet blir med dette på til sammen 70 milliarder kroner. Regjeringen har tidligere lovet å øke fondet til 100 milliarder kroner.

– Regjeringen er dermed langt foran skjema for å øke fondet til 100 milliarder over fire år, heter det i forslaget til statsbudsjett.

Særlig fylkesveiene får et løft gjennom både økte bevilgninger og mulighet til å ta opp større lån fordi staten forplikter seg til å betale rentene.

Rammen for rentekompensasjonsordningen økes til 3 milliarder kroner. I tillegg vil regjeringen satse på rassikring og tunnelsikkerhet.

(©NTB)

Stikkord: